Условия за ползване на уебсайта


(Последна актуализация: 23 септември 2020 г.)

В настоящите условия за ползване на уебсайта (наричани по-долу „Условия за ползване“) се излагат правно обвързващите условия за използване на услугите и информацията на настоящия уебсайт (наричан по-долу „Уебсайта“). С влизането си в настоящия Уебсайт Вие се съгласявате да спазвате Условията за ползване, които започват да действат незабавно при първото Ви влизане в Уебсайта. Ако не сте съгласни с изложените по-долу условия, не ползвайте Уебсайта.

Уебсайтът се поддържа от „Гедеон Рихтер България“ ЕООД (адрес на управление: България, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 2Е , Бизнес център „Сердика“, ет. 1, офис 101; БУЛСТАТ 121764123; наричано по-долу: „ние“, „нас“ или „Дружеството“).

Запазваме си правото да редактираме и изменяме настоящите Условия за ползване по всяко време посредством актуализиране на настоящата публикация. Легендата „последна актуализация“ в началото на настоящия документ показва кога е изготвена най-новата версия на Условията за ползване. Препоръчваме Ви да разпечатате условията за справки в бъдеще.

В случай на несъответствие между настоящите Условия за ползване и разпоредби, публикувани на друго място в Уебсайта, важат разпоредбите на настоящите Условия за ползване.

1. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОЛЗВАНЕТО

Съдържанието на настоящия Уебсайт и всички публикувани на него материали са интелектуална собственост на Дружеството или на лицензодателите му, като ние Ви предоставяме само ограничено, неизключително, неподлежащо на прехвърляне и преотстъпване право за ползване на съдържанието в настоящия Уебсайт. Тези материали са защитени със закони и споразумения за защита на авторското право в целия свят. Всички такива права са запазени. Нашата роля, както и тази на всички посочени участници, като автори на съдържание на нашия Уебсайт трябва във всички случаи да бъде отбелязана. Трябва да запазите и прочетете всички забележки, свързани с права на интелектуална собственост, публикувани на всички изтеглени и разпечатани страници от настоящия Уебсайт. Не можете да използвате наименованието и търговските марки на Дружеството без предварително писмено разрешение от нас.

Нямате право да разпространявате, променяте и използвате, частично или изцяло, съдържанието на Уебсайта, включително текстовото съдържание, изображенията и аудио и видео материалите в него, за обществени или търговски цели, без предварително писмено съгласие на Дружеството. Вие приемате и се съгласявате, че, освен когато законът предвижда друго, цялото съдържание, публикувано на настоящия Уебсайт, е предмет на авторско право и не може да се използва без разрешението на Дружеството и на съответния автор по никакъв друг начин освен при условията, описани в настоящия документ, или посочени в текста на дадения Уебсайт.

Дружеството и други трети лица няма да Ви преотстъпят, нито прехвърлят никаква част от личните и имуществените интереси и пълномощия, принадлежащи към търговските марки, патентните, имуществените права и други права на интелектуална собственост, които са обозначени като такива.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Настоящият Уебсайт и услугите, които предоставя, са насочени към хора, които пребивават в България. Ние не гарантираме, че съдържанието, налично на или чрез нашия Уебсайт, е подходящо за употреба или налично в други страни. Посещавате и използвате Уебсайта на свой собствена отговорност. Съдържанието на настоящия Уебсайт се предоставя единствено с информативна цел и не представлява медицинска консултация или диагноза. То не може да се възприема като съвет или препоръка и информацията не може да служи като основание за вземане на решение или предприемане на действие, като това включва медицинската информация, публикувана на Уебсайта, която не може да замени подробната медицинска консултация на конкретния пациент. Настоящият Уебсайт и съдържанието му нямат за цел да заменят консултацията или диагнозата от медицински специалист. Винаги трябва да се консултирате с медицински специалист, ако имате въпроси относно здравословното си състояние.

Уебсайтът може да съдържа неточности и технически грешки. Запазваме си правото без предизвестие да променяме, поправяме и/или подобряваме актуалното съдържание, както и програмите и продуктите, описани в информацията. Стараем се да актуализираме информацията на нашия Уебсайт, но не правим никакви изрични или подразбиращи се твърдения, обещания или гаранции, че съдържанието на нашия Уебсайт е вярно, пълно или актуално.

Ако сте бизнес клиент или медицински специалист, изключваме всички подразбиращи се условия, гаранции, твърдения и други обстоятелства, приложими за настоящия Уебсайт или за съдържание в него. Ако сте потребител, предоставяме нашия Уебсайт само за домашно и частно ползване и Вие се съгласявате да не го използвате за търговски или бизнес цели.

Не изключваме и не ограничаваме по никакъв начин отговорността си към Вас в случаите, когато това би било незаконосъобразно. До степента, разрешена от приложимото законодателство, нито Дружеството, нито други лица, участващи в разработването и функционирането на настоящия Уебсайт, не носят отговорност за неизправности, повреди, загуба на данни или грешки в съдържанието на Уебсайта, които могат да възникнат, пряко, косвено или случайно, във връзка със свързване, разглеждане или изтегляне на данни при посещение на Уебсайта.

Можем да прекъснем, изтеглим или ограничим наличността на целия Уебсайт или на части от него по бизнес и технически причини, без обяснение и предизвестие.

3. ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Когато на настоящия Уебсайт са публикувани връзки към други сайтове и ресурси, предлагани от трети страни, тези връзки се предоставят само за Ваша информация. Предоставянето им не следва да се тълкува като одобрение от наша страна на уебсайтовете, към които водят тези връзки, или на информацията, която можете да получите от тях. Ние нямаме контрол над съдържанието на тези сайтове и ресурси.

4. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Докато ползвате Уебсайта, Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, подзаконови актове и съответни правила. Очакваме от потребителите на Уебсайта да спазват закона и да уважават правата и достойнството на другите.

Не може да използвате нашия Уебсайт и услугите, които предлагаме на него:

 • по начин, който нарушава приложимите закони и подзаконови актове;
 • по начин, който е незаконосъобразен, представлява измама, има незаконосъобразна цел или цели извършване на измама, или ако поражда такъв ефект;
 • с цел накърняване или опит за накърняване или друго нарушаване на законовите норми или достойнството на други лица;
 • за да се представяте като друго физическо или юридическо лице, включително за представител на Дружеството;
 • за пренос или осигуряване на изпращането на непоискани или непозволени търговски съобщения или други рекламни материали или друг вид подобна рекламна дейност;
 • за да рамкирате или да правите огледални копия на части от Уебсайта;
 • за да създавате база данни чрез изтегляне и съхраняване на съдържание от Уебсайта;
 • преднамерено да пренасяте данни, изпращате или качвате материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, шпионски софтуер, адуер или други злонамерени програми или подобен компютърен код, предназначени да нарушат функционирането на компютърен софтуер или хардуер;
 • за да получите неправомерен достъп до нашия Уебсайт, сървъра, на който се съхранява нашият Уебсайт, или друг сървър, компютър или база данни, свързани с нашия Уебсайт. Ще докладваме всяко подобно нарушение на органите на реда и ще им сътрудничим, като разкрием самоличността Ви пред тях.

Ако научим за дейности, информация или материали, публикувани, изпратени или по друг начин предоставени чрез или във връзка с Уебсайта, които потенциално нарушават настоящите Условия за ползване, имаме правото, но не и задължението, да премахнем или да блокираме достъпа до съответната информация или материали или да отменим правото Ви да ползвате нашите Уебсайтове, с незабавно действие. Също така имаме правото да разкрием самоличността Ви на трети лица, които твърдят, че дадено съдържание, което сте публикували или качили на нашия Уебсайт, представлява нарушение на техните права на интелектуална собственост или правото им на неприкосновеност на личния живот.

5. СТАНДАРТИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО

Ще обръщаме специално внимание на спазването на правилата и разпоредбите, свързани с рекламирането на лекарствени продукти и медицински изделия. Например, лекарствата, отпускани само по лекарско предписание, не могат да бъдат публично рекламирани. При получаване на сигнали ще премахваме и променяме предложени материали и коментари, които могат да се определят като незаконосъобразна реклама на лекарства.

Ако попаднете на коментар, материал или публикация, които според Вас нарушават настоящите Условия за ползване, които са незаконосъобразни или несъвместими със Стандартите за съдържанието, независимо по какъв начин, Ви молим да уведомите модератор по електронната поща на адрес posta@richter.bg. Във връзка с Вашия сигнал трябва да посочите оспорваното съдържание и точно къде се намира. Ако преценим, че сигналът Ви е основателен, ще премахнем съответното съдържание и ако е уместно, ще Ви уведомим.

Всяко съдържание, което оставяте на нашия Уебсайт, ще се смята за неповерително и незащитено от патент. Запазвате правото си на собственост върху своето съдържание, но е необходимо да ни предоставите ограничено право да използваме, съхраняваме и копираме това съдържание и да го разпространяваме и споделяме с трети страни.

6. ТЕХНИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

Не гарантираме, че нашият Уебсайт е сигурен и не съдържа грешки, злонамерен софтуер и вируси. Вие сте отговорни да конфигурирате информационните си технологии, компютърни програми и платформа така, че да получите достъп до нашия Уебсайт и да можете да го използвате правилно. Препоръчително е да използвате защитна стена и софтуер за защита срещу зловреден софтуер.

Доколкото е разрешено от закона, ние не носим отговорност и не може да ни се търси отговорност за щети, понесени от Вашия компютър или друга Ваша собственост при свързване с настоящия Уебсайт или при достъп, използване и разглеждане на съдържанието в него, включително нежелани събития, които могат да възникнат при изтегляне на материали, данни, текстове, изображения, видео или аудио материали.

Освен това, доколкото е разрешено от закона, не носим отговорност за никакви преки или косвени щети, загуби или разходи, които могат да възникнат от неправилно функциониране или неизправност на Уебсайта или по друга подобна причина; също така не носим отговорност за достоверността и актуалността на информацията, публикувана на или достъпна чрез настоящия Уебсайт.

7. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

В нашето Уведомление за защита на данните са изложени условията, при които обработваме личните данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте. Когато влизате в настоящия Уебсайт, следва да се запознаете с условията на Уведомлението за защита на данните. Когато е необходимо, ще поискаме и Вашето съгласие, за да обработваме личните Ви данни. Условията на Уведомлението за защита на данните са неделима част от настоящите Условия за ползване.

Някои услуги, предлагани на настоящия Уебсайт, не изискват предварително удостоверяване на самоличността, затова Ви предоставяме достъп до съдържанието на тези услуги, без да се налага да разкривате самоличността си.

8. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБ СТРАНИЦИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, РАМКИ

Можете да препращате към адреса на нашата начална страница, при условия че го правите по справедлив и законосъобразен начин, който не накърнява репутацията ни и не се възползва от нея. Нямате право да създавате връзка към Уебсайта по начин, който внушава наличие на отношения, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такива не са налице. Нямате право да създавате връзка към настоящия Уебсайт в уебсайт, който не притежавате. Нашият сайт не може да бъде рамкиран на друг сайт и не можете да създавате свръзки към други части на сайта ни освен началната страница. Запазваме си правото да оттеглим разрешението си за създаване на връзки без предупреждение.

Ако искате да препратите или да използвате друго съдържание на нашия Уебсайт освен посоченото по-горе, трябва да получите предварително писмено съгласие за това от Дружеството. В такива случаи се свържете с отдел „Правен и управление на глобални дейности“ (телефон: +359 2 812 90 63; имейл: compliance@richter.bg).

9. СЪОТВЕТСТВИЕ

Неспазването на настоящите Условия за ползване представлява съществено нарушение на условията, при които имате право да ползвате нашия Уебсайт, и може да доведе до предприемане на едно или повече от следните действия:

 • незабавно временно или постоянно отнемане на правото Ви да ползвате нашия Уебсайт;
 • незабавно временно или постоянно премахване на публикация или материал, който сте качили на нашия Уебсайт;
 • издаване на предупреждение;
 • съдебно производство срещу Вас за възстановяване на всички съответни разходи (включително, но не само, основателни административни и правни разходи), възникнали вследствие на нарушението;
 • други съдебни дела срещу Вас;
 • разкриване пред органите на реда на информация, каквато смятаме за необходима по своя разумна преценка.

10. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Условия за ползване, техният предмет и съставянето им (както и всички недоговорни спорове или искове) се уреждат от българското законодателство. Двете страни се съгласяват с изключителната юрисдикция на съдилищата на България.

11. ВРЪЗКА С НАС

Ако имате въпроси относно Уебсайта или настоящите Условия за ползване, свържете се с отдел „Правен и управление на глобални дейности“ на Дружеството (телефон: +359 2 812 90 63; имейл: compliance@richter.bg).