Информация за защита на данните


(последна актуализация: 23 септември 2020г.)

КОЙ ЩЕ БЪДЕ АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ДАННИ?

„Гедеон Рихтер България“ ЕООД ( (наричано по-долу „Дружеството“) е ангажирано със защитата на личните данни на потребителите. В настоящата информация се описва обработването на личните данни, които събираме от потребителите (събирателно наричани по-долу „субекти на данни“). Субектите на данни на възраст под 14 години (наричани по-долу „малолетни лица“) не могат да използват нашите услуги и молим малолетни лица да не предоставят лични данни на Дружеството.

Настоящата Информация за защита на данните следва да се прочете заедно с общите ни Условия за ползване.

Можем по всяко време да променяме съдържанието на Информацията за защита на данните чрез актуализиране на настоящата публикация и, когато е необходимо, ще поискаме Вашето съгласие. Легендата „последна актуализация“ в началото на настоящия документ показва кога е изготвена най-новата версия на Информацията за защита на данните.

Уебсайтът се администрира от „Гедеон Рихтер България” ЕООД (адрес на управление: България, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 2Е , Бизнес център „Сердика“, ет. 1, офис 101; БУЛСТАТ 121764123; наричано по-долу: „ние“, „нас“ или „Дружеството“)

Администраторът на данни е:

 • „Гедеон Рихтер България ” ЕООД (адрес на управление: България, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 2Е , Бизнес център „Сердика“, ет. 1, офис 101; тел. 02/ 812 90 63, факс. 02/812 90 76 , email: office@richter.bg;
 • „Гедеон Рихтер“ АД, (RO Gedeon Richter Plc. ) (седалище: H-1103 Будапеща, ул. „Гьомрой“ 19-21, Унгария ; E-mail: dataprotection@richter.hu; Уебсайт: www.richter.hu, когато събираме и обработваме лични данни за нежелани реакции.

С КАКВА ЦЕЛ СЕ ОБРАБОТВАТ ДАННИТЕ?

Ние не гарантираме, че нашата интернет страница е защитена от програмни грешки (бъгове), зловреден софтуер или вируси. Вие носите отговорност да конфигурирате своите информационни технологии, компютърни програми и платформи по подходящ начин, за да имате достъп до нашата интернет страница и да я използвате правилно. Препоръчително е да използвате защитна стена и софтуер за защита от зловреден софтуер.

До степента, разрешена от закона, ние не поемаме отговорност и няма да бъдем отговорни за щети, нанесени на компютъра Ви или друго Ваше имущество по време на достъп или осъществяване на връзка с уебсайта, по време на използването й и разглеждането на съдържанието й, включително неблагоприятни инциденти, които могат да възникнат при смъкване на даден материал, данни, текст, изображения, видео или аудио материали.

Освен това до степента, разрешена от закона, ние няма да носим отговорност за преки или непреки щети, загуби или разходи, които могат да възникнат вследствие на неправилно функциониране или техническа неизправност на уебсайта или друга подобна причина.

ЗАЩИТА И ДОСТЪПНОСТ НА ДАННИТЕ

Обработваме лични данни, за да Ви предоставяме заявените услуги. Тези цели включват:

 1. Осъществяване на Ваши заявки, изпратени до адресите за контакт, посочени в уебсайта (по-нататък наричан „Уебсайт"), предоставяне на отговори на Ваши запитвания и заявки (включително медицински консултации, отправени до определения за това адрес на електронна поща);
 2. Уведомяване за нежелани реакции за проследяване на лекарствената безопасност, чрез тел. „Лекарствена безопасност и медицинска информация”: 02/812 90 77, e-mail: office@richter.bg или чрез бутона “съобщаване на нежелани реакции”. Когато изберете бутон “съобщаване на нежелани реакции” ще бъдете пренасочени към друг уебсайт, който се намира на следния адрес: http://www.richter.hu/en-US/contact/Pages/Adverse-event-reporting.aspx. Съдържанието на пренасочения уебсайт има собствени Условия за ползване, които са приложими данни по отношение на съобщения за нежелани реакции и същият се ръководи и контролира от RO Gedeon Richter Plc.
 3. Помощ за намиране на аптека;
 4. Помощ за намиране на лекар;
 5. Директен маркетинг (ако предварително се съгласите да получавате такъв вид съобщения).
(заедно наричани по-долу “Услуги”).

Личните данни, събирани от Субектите на данни, се обработват от нашите служители, имат поверителен статут и се използват от нас за законосъобразни и подходящи цели, свързани с предоставяне на Услугите ни, включително:

 1. идентифициране на Субектите на данни, които използват Услугите ни;
 2. оценка и усъвършенстване на Услугите ни, включително за уеб анализи и статистически цели;
 3. защита от и предотвратяване на измами, злоупотреби и осигуряване на сигурността на комуникациите на нашия Уебсайт;

Освен това в някои случаи можем да обработваме личните Ви данни за цели, които сме Ви съобщили предварително, при условие че тези цели са пряко свързани и съвместими с целите, посочени в настоящата Информация за личните данни.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ДАННИТЕ?

Освен когато е посочено друго в настоящата Информация за защита на данните, обработването на Вашите лични данни е доброволно и се прави с Вашето доброволно предоставено съгласие. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено с Вашето съгласие, преди да го оттеглите. Непредоставянето на исканите лични данни може да доведе до невъзможност от наша страна да Ви предоставим Услугите.

Също така обработването на Вашите данни може да е необходимо за изпълнението на заявена от Вас услуга, както и за реализиране на нашите законните интереси, например когато използваме същите за оценка и усъвършенстване на Услугите ни, включително за уеб анализи и статистически цели и защита от и предотвратяване на измами, злоупотреби и осигуряване на сигурността на комуникациите на нашия Уебсайт.

По отношение на съобщенията за нежелани реакции обработката на предоставените от Вас данни се осъществява в съответствие с приложимите Европейски и национални нормативни изисквания за оценка и докладване на качеството, ефикасността и безопасността на лекарствените продукти.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ?

В хода на нашите дейности и за посочените по-горе цели ние обработваме (събираме) следните лични данни от Субектите на данни:

 • Имена (име и фамилия): това ни дава информация за самоличността Ви. Ако се съгласите да получавате съобщения с бюлетини, трябва да документираме Вашето име и адрес на електронна поща.
 • Предпочитания за езика: тази информация ни помага да Ви изпращаме съобщения на езици, които разбирате.
 • Адрес на електронна поща: тази информация ни позволява да Ви идентифицираме и да Ви изпращаме съобщения, включително директен маркетинг (ако се съгласите да получавате такъв вид съобщения).
 • Информация за профила: когато се регистрирате или прекратявате регистрацията си в нашия Уебсайт, ние виждаме и съхраняваме IP адреса на абоната и датата и часа на потвърждението в профила му. Обработваме тези данни, за да поддържаме сигурността на нашия Уебсайт и на профилите на абонатите, както и за да предотвратяваме фалшиви регистрации.
 • Информация за нежелани реакции: тази информация ни е необходима, за да съдействаме на RO Gedeon Richter Plc. за изпълнение на Европейските и национални нормативни изисквания за обработване, проучване и съобщаване на съответния регулаторен орган нежеланите реакции. Вашето съобщение трябва да съдържа името на съобщителя, Вашия телефонен номер и имейл адрес; Вашата професия; информация за пациента; инициалите на пациента; датата на раждане на пациента; възрастта на пациента; пола на пациента; описание на нежеланото събитие, включително възникналите симптоми; описание на нежеланите реакции, нежеланите състояния, анамнезата на пациента, информация за други заболявания в свободен текст; наблюдавани нежелани събития, като смърт; непосредствена опасност за живота; необходимо лечение; трайно или съществено увреждане на здравето или загуба на функция; настъпили нарушения в развитието или вродени дефекти; лекарствена информация; начална и крайна дата на прием на лекарствата; приети лекарствени продукти.
 • Информация за съобщенията: ще документираме комуникацията си с Вас, в т.ч. подадени от Вас оплаквания, включително потвърждения за прочетено съобщение, за да можем да Ви обслужваме и да обработваме евентуалните Ви оплаквания.
 • Обща информация за ползването: информация, от която виждаме как използвате Услугите ни, когато сте в нашия Уебсайт, включително търсене и предпочитания, архив на Вашите търсения и навигацията Ви в нашия уебсайт, също така информация с данни за Вашата страна (във връзка с търсачката на гинеколози в уебсайта) и данни за Вашето населено място (във връзка с търсачката на аптеки в уебсайта). Чрез тази информация оценяваме и подобряваме Услугите, които предлагаме, и набелязваме възможности за повишаване на качеството им.

Нашите Услуги нямат за цел събиране на чувствителни лични данни, но Вие можете да ни предоставите тези данни на нашия Уебсайт за следните цели:

 • информация за нежелани реакции (здравни данни) за целите на лекарствената безопасност;

КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Нашият Уебсайт може да използва бисквитки, за да Ви различава от други потребители на Уебсайта. Това ни помага да улесним разглеждането на Уебсайта и да го усъвършенстваме.

Бисквитката е малък файл от четири букви и цифри, който съхраняваме на браузъра Ви или на твърдия диск на компютъра Ви, ако Вие сте съгласни. Бисквитките съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на Вашия компютър.

Възможно е да използваме следните бисквитки:

 • Задължителни бисквитки. Тези бисквитки са задължителни за работата на нашия Уебсайт. Това включва например бисквитки, които Ви позволяват да влизате в защитени раздели от нашия Уебсайт. Бисквитките от тази категория не могат да бъдат изключени.
 • Бисквитки за анализ/ефективност. Позволяват ни да разпознаем и броим посетителите и да виждаме как се движат из Уебсайта, докато го ползват. Това ни помага да подобряваме работата на Уебсайта, например като правим всичко необходимо потребителите лесно да намерят това, което търсят.
 • Бисквитки за функционалност. Чрез тези бисквитки Уебсайтът Ви разпознава при следващо посещение. Това ни позволява да персонализираме съдържанието, да Ви поздравим с Вашето име и да запомним предпочитанията Ви (например избора Ви на език или регион).
 • Прицелни бисквитки. Тези бисквитки записват посещението Ви на нашия Уебсайт, кои страници сте посетили и кои връзки сте последвали. Ще използваме тази информация, за да съобразим нашия Уебсайт и рекламите, които се появяват в него, с Вашите интереси. За тази цел може също така да споделяме тази информация с трети лица.

В таблицата по-долу ще намерите повече информация за различните бисквитки, които използваме, и за какви цели ги използваме:

Можете да блокирате бисквитките, като активирате настройката на браузъра си, която Ви позволява да откажете настройките на всички или на някои бисквитки. Ако обаче използвате настройките на браузъра си, за да блокирате всички бисквитки (включително на задължителните), може да нямате достъп до Уебсайта или части от него. Повече информация относно бисквитките и как се изключват можете да намерите на адрес www.allaboutcookies.org

 Current status: AcceptedCurrent status: Denied

КЪДЕ СЕ СЪХРАНЯВА ИНФОРМАЦИЯТА И КОЙ ЩЕ Я ВИЖДА?

До личните Ви данни ще имат достъп само тези упълномощени лица и корпоративни отдели, за които е абсолютно необходимо да разполагат с данните, за да могат да извършват дейността си, както и външни доставчици на услуги във връзка с обработване на данни, като например техническа поддръжка на интернет страницата ни, вътрешните информационни система и/или оперативна поддръжка на дейността ни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмен договор или друг документ, съгласно които получателите да осигурят адекватно ниво на защита. Що се отнася до информацията, предоставена като част от съобщение за нежелана реакция, ние (в качеството ни на обработващ лични данни) ще разкрием тази информация на „Гедеон Рихтер“ АД, (RO Gedeon Richter Plc.) с цел изпълнение на нормативни задължения на последния за отчитане и докладване на нежелани реакция пред Изпълнителната агенция по лекарствата (гр. София 1303, ул. „Дамян Груев“ № 8; телефон: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434; www.bda.bg), която обработва лични и други данни, свързани с нежеланото събитие в качеството си на самостоятелен администратор.

Няма да разкриваме Вашите лични данни на трети страни, на външни институции и организации, освен ако се съгласите с прехвърлянето на данните или ако прехвърлянето им се изисква или е разрешено от закона.

КОЛКО ДЪЛГО СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Съхраняваме личните данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които тези лични данни са били обработени (събрани), освен ако приложимото законодателство изрично изисква личните данни да се обработват за по-дълъг период.

Ще изтрием и заличим личните данни, и ако

 1. оттеглите съгласието си, което е основание за обработване на данните, и вече не е налице друго законово основание за обработването им;
 2. ако възразявате срещу обработването на данните и няма надделяващо законно основание за това, или ако възразявате срещу обработване на данните с цел директен маркетинг;
 3. личните данни са обработени незаконосъобразно;
 4. личните данни трябва да се изтрият с цел спазване на законово задължение, с което е обвързано Дружеството.

Изтриването не се прилага дотолкова, доколкото обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което изисква Дружеството на обработва данни, или за изпълнение на задача от обществено значение, или в изпълнение на официално пълномощие, предоставено на Дружеството (ако има такова); за архивни цели от обществено значение, за цели на научни или исторически изследвания или статистически цели; или за установяване, повдигане или защита на съдебни искове на Дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯТ ЛИ СЕ ДАННИ В ДРУГИ СТРАНИ?

Ние не прехвърляме Вашите лични данни в страни или територии извън Европейската икономическа зона, освен ако тази страна или територия гарантира достатъчно високо ниво на защита или ако Вие изрично се съгласите данните Ви да бъдат прехвърляни в други страни.

КАК ОСИГУРЯВАМЕ ПЪЛНОТАТА НА ДАННИТЕ?

Ще бъдат предприети всички практични и основателни действия за осигуряване точността на личните данни, които съхраняваме. Молим Ви да актуализирате личните данни, които ни предоставяте, и да ни уведомявате за всички промени в тях.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Ще предприемем всички необходими действия, за да гарантираме сигурността на личните данни и да избегнем достъп до тях, събиране, използване, разкриване, копиране, изменяне, разпореждане, изтриване или друга неправомерна употреба от страна на неупълномощени лица. Следва да се има предвид, че електронният пренос на информация не може да бъде напълно защитен. Ние защитаваме сигурността на информацията, която обработваме, чрез Secure Sockets Layer (“SSL”) и шифроване с парола. Моля, имайте предвид, че е Ваше изричното задължение да съхранявате по сигурен начин паролите си и да не споделяте тази информация с трети лица.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА?

Имате право да знаете какви Ваши лични данни се обработват. Ще отговорим на всяко искане за достъп до лични данни възможно най-скоро, но не по-късно от 25 (двадесет и пет) дни след подаването му. Можем да поискаме да предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви. Също така имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, ако обработването или прехвърлянето им е необходимо единствено за изпълнение на договорно задължение, необходимо за защита на наш интерес, на интерес на получател на данни или на трето лице (освен ако обработването на данни и задължително), както и ако е разрешено от закона. Ние ще проучим това възражение в рамките на 15 (петнайсет) дни от подаването му.
Освен това имате право да поискате изтриване или актуализиране, отбелязване или блокиране на непълни, неточни, неуместни или остарели данни. Ако смятате, че някаква част от Вашите лични данни, с които разполагаме, е непълна, неточна или остаряла, можете да се свържете с нас и ние ще нанесем необходимите поправки в рамките на 25 (двадесет и пет) дни. Ще бъдат предприети всички практични и основателни действия за осигуряване точността на данните, с които разполагаме. Ще отбележим личните данни, ако оспорвате тяхната точност или актуалност, но това твърдение не може да се потвърди без всякакво съмнение. Можете да поискате да изтрием Вашите лични данни, но е възможно да носим законово задължение да съхраняваме тази информация и да не я изтриваме (или да блокираме или отбелязваме тази информация за известен период от време, като в такъв случай ще се съобразим с искането за изтриване едва след като сме изпълнили тези изисквания).
Допълнително, имате право да право да поискате данните, които съхраняваме за Вас, в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) и/или да бъдат предадени на друга организация, когато обработваме данните Ви въз основа на договор и Вашето съгласие и обработването се извършва автоматично, както и право на възражение например срещу изцяло автоматизирана обработка на личните данни, включително профилиране.
Когато обработваме Ваши лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право по всяко време да оттеглите това съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди да го оттеглите. Ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни ( София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; телефон: +359 2 91 53 518; факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg) или да заведете съдебно дело срещу Дружеството (или друг администратор на данни, в което можете също така да поискате обезщетение за вреди, понесени вследствие на незаконосъобразно обработване на лични данни или вследствие на нарушение на изискванията за сигурност във връзка със защитата на данните. С настоящото Ви уведомяваме, че съдебен процес може да бъде повдигнат пред районния съд в юрисдикцията на Вашето постоянно или временно местожителство в България.

Настоящият Уебсайт може да съдържа връзки към външни сайтове. Тези сайтове са извън нашия контрол и ние не носим отговорност за действията относно защитата на личните данни от страна на тези външни сайтове.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ?

За информация относно подадени от Субекти на данни запитвания и заявки се свържете с отдел „Юридически и управление на глобални дейности“ на Дружеството (телефон: +359 2 812 90 63; адрес на електронна поща: compliance@richter.bg).